جلبک فضایی وارد زمین شد!

ارسال جلبک به فضا! جلبک ارسالی به فضا به سلامت به زمین بازگشت .

جلبک فضایی

در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ناسا در ماموریت آرتمیس 1 نمونه هایی از ریز جلبک و مخمر را به سفر دور ماه فرستاد .

سرانجام بعد از بیست و پنج روز سفر در فضا ۲۰ آذر این ریزجلبک با موفقیت وارد زمین شد .

علت ارسال این ریزجلبک و مخمر به فضا چه بود ؟

دکتر کوری نیلسو پژوهشگر علوم دارویی UBC می گوید :

ما جلبک کلامیدوموناس را به خاطر اینکه مدل خوبی برای گیاهان ، منبع ارزشمندی از غذا ،اکسیژن مولکولی و هیدروژن برای سوخت است انتخاب کردیم .

مخمر مدل خوبی برای سلولهای انسانی به حساب می آید زیرا  ژن های آن تا حدودی شبیه به ژن های انسان است .

چه اتفاقی برای این نمونه ها افتاد؟

جلبک های فرستاده شده به فضا

در مدت سفر فضایی جلبک و مخمر ها چند نسل تکثیر شدند و ما تغییرات ژنتیکی  ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات کیهانی را بررسی کردیم .

در بررسی‌های اولیه مشخص شد تشعشعات کیهانی بر روی ژن نمونه ها تاثیر گذاشته اند .

این تیم به دنبال راه ها و دستورالعمل های مهمی برای جلوگیری از آسیب های ژنتیکی خدمه پروژه بعدی هستند .

 علاوه بر این اطلاعات بدست آمده کمک زیادی به کاهش عوارض شیمی درمانی در علم پزشکی می کند .

مطمئن نبودم این آزمایش موفقیت آمیز باشد!

هنگامی که فضاپیمای اوریون در ۲۰ آذر وارد جو زمین شد دمای برخی از قسمت ‌های این فضاپیما به ۲۷۰۰ درجه سانتیگراد رسید ، موفقیت آمیز بودن این پروژه یک خوش‌ شانسی محض بود .

هر دو پروژه  Deep Space Radiation Genomics و  Moonshot-Algae به مدت یک دهه مورد بررسی بودند .

این اولین بار در 50  سال گذشته است که مواد بیولوژیکی مدار پایین زمین را ترک می کنند ، در معرض تشعشعات کیهانی قرار می گیرد و برای تجزیه و تحلیل دو بار به آزمایشگاه بازگردانده می شوند .

نیلسو در انتها گفت این نمونه ها سال ها کار برای من و همکارانم ایجاد می کند تا اتفاقی که بر روی ژنوم نمونه ها رخ داده است بررسی کنیم .

پروژه آرتمیس ۱ پروژه آزمایشی برای ماموریت آینده ماه که قرار است انسان را به  ماه باز گردانند بود . هدف بعدی ناسا ارسال انسان به مریخ در سال 2030 است.

جلبک فضایی وارد زمین شد!
Scroll to top