دمای جلبک اسپیرولینا : بهترین دما برای پرورش جلبک اسپیرولینا چه دمایی است ؟

تاثیر دمای جلبک اسپیرولینا بر عملکرد

همانگونه که نور مهمترین عامل بر موجودات فتوسنتزکننده است دما مهمترین عامل اساسی برای تمام موجودات زنده می باشد . دمای جلبک اسپیرولینا بر روی تمام فعالیتهای متابولیکی تاثیر می گذارد دما همچنان دسترسی مواد غذایی و جذب آنها را در محیط آبی تحت تاثیر قرار می دهد .

تاثیر دما بر رشد جلبک اسپیرولینا

جلبک اسپیرولینا در طبیعت در آبهای با دمای بالا زندگی می کند . دمای مناسب برای کشت اسپیرولینا در محیط آزمایشگاهی در رنج ۳۵ الی ۳۸ درجه می باشد . باید اشاره کرد که این رنج قراردادی می‌باشد گونه‌های مختلف اسپیرولینا دماهای اپتیموم مختلفی دارند و همچنین حساسیت آنها نسبت به دما متفاوت است . پس بهتر است در ابتدای کشت دما را پایین تر حدود ۳۰ درجه در نظر بگیریم و نهایتا به ۳۵ درجه برسانیم .

تاثیر دما

در تصویر بالا سه گونه اسپیرولینا مقایسه شده است همانگونه که درتصویر می‌بینید دمای اپتیموم نمونه DA ‏۳۰-۳۲ درجه  است درحالی که EY5 در دمای ۴۰ تا ۴۲ درجه بهترین رشد را نشان می‌دهد ‏ونمونه SPL2رنج اپتیموم بازتری دارد . این تنها یک نمونه از تنوع دمایی در جلبک ها می باشد. برای کشت مقیاس بالا نمونه SPL2 اقتصادی تر است ، البته بهتر است نمونه ای برای کشت درمقیاس بالا انتخاب شود که با همان منطقه مورد نظر سازگاری بیشتری داشته باشد .

تاثیر دما بر فتوسنتز و تنفس:

زنجیره تولید در کشت جلبکی وابستگی مستقیم به نرخ ناخالص تثبیت کربن یا تولید اکسیژن و میزان این دو پارامتر به دما و نور وابستگی شدید دارد در عکس پایین میزان تولید O2به نسبت دما نشان داده شده است .دمای اپتیموم فتوسنتز ۳۵ درجه می باشد .

دما و اکسیژن

درتصویر پایین میزان افزایش جذب اکسیژن(تنفس ) بر اساس دما نشان داده شده است .

جذب اکسیژن

در دمای ۵۰ و ۱۵ نرخ تنفس تقریبا به صفر می رسد. میزان تنفس و فتوسنتز در جلبک اسپیرولینا در گونه های مختلف متفاوت است . این نرخ در مقالات در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۲۰ درجه حدود یک درصد و در دمای ۴۵درجه  ۴٫۶ درصد براورد شده است .

این اعداد نشان دهنده نرخ کم تنفس در جلبک های سیانوباکتر است که البته در کشت انبوه در دمای بالا این میزان حدود ۳۰ درصد گزارش شده است . معمولا دمای اپتیمم فتوسنتز حدود ۳۵ و ماکسیمم تنفس حدود ۴۵ درجه است و این امر باعث بهبود میزان فتوسنتز به تنفس می شود  .

در نظر داشته باشید این نسبت به شدت تحت تاثیر نور روز می باشد .برهمکنش دما و نور : دمای بالا بر روی فتوسنتز تاثیر منفی می گذارد اگر این بازه زمانی کوتاه باشد آسیب ها قابل برگشت است در غیر اینصورت خیر .

اگر جلبک در دمای پایین در معرض نور باشد بعضی از قسمت‌ها و متابولیت ها نیاز به ترمیم دارند این موضوع دوره لگ را طولانی می کند ولی اگر در دمای پایین جلبک در معرض نور نباشد این اتفاق نیفتاده و تاثیر چندانی بر جلبک نمی گذارد به  همین دلیل بازدارندگی نوری که در مقاله نور به آن اشاره شد در دماهای پایین راحت تر اتفاق می افتد .

سوالات خود را در صفحه اینستاگرام ما بپرسید .

دمای جلبک اسپیرولینا : بهترین دما برای پرورش جلبک اسپیرولینا چه دمایی است ؟
Scroll to top