اسپیرولینا : یک ماده سرشار از خواص غذایی که باید بشناسید .

خواص غذایی جلبک اسپیرولینا

خواص جلبک اسپیرولینا چیست؟

اسپیرولینا یک ماده غذایی با خواص خارق العاده می باشد . به همین علت مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته . در ادامه به ویژگیهای این جلبک اشاره می شود .

پروتئین جلبک اسپیرولینا

میزان پروتئین اسپیرولینا بین ۵۰-۷۰ درصد بسته به نحوه پرورش، زمان برداشت و نوع فراوری و بسته بندی متغیر می باشد . این درصورتیست که در بهترین حالت پروتئین گیاهی نصف این مقدار می باشد (سویا ۳۵ درصد) . برداشت در صبح باعث پروتئین بیشتر در محصول نهایی می شود (۳) . از نظر کیفیت پروتئین ، شامل تمام اسید آمینه های ضروری می باشد که ۴۷ درصد وزن پروتئین این جلبک را تشکیل می دهند (۱۰) . این مقدار از آمینو اسیدهای ضروری ارزش بیولوژیکی اسپیرولینا را نشان می دهد همچنان به علت نداشتن دیواره سلولی سخت قابلیت جذب این ماده غذایی حدود ۸۳-۹۰ درصد می باشد (۲۱ و ۶۰) .

میزان پروتئین جلبک اسپیرولینا

چربی 

میزان لیپید های اسپیرولینا حدود ۵٫۶-۷ درصد (۶و۱۰و۱۳و۲۳) از وزن خشک جلبک می باشد . وجود امگا ۳ ، امگا ۶ ، گاما لینولئیک اسید و دیگر اسید های چرب باعث  ارزش بالای چربی می گردد . این اسیدهای چرب باعث بهبود سیستم ایمنی و همچنین سیستم عصبی می شود .

میزان اسید های چرب جلبک اسپیرولینا

کربوهیدرات

به طوری کلی کربوهیدرات ها ۱۵-۲۵ درصد وزن خشک این جلبک را تشکیل می دهند . اسپیرولینا منبع طبیعی فسفر و اینوزیتول میباشد که ۸ برابر گوشت گوساله و چند صد برابر گیاهان است (۱۳و۵۰).

اسیدهای نوکلئیک

حد مجاز مصرف اسیدهای نوکلئیک برای انسان بالغ ۴ گرم در روز می باشد (۸) مصرف بیشتر از این میزان باعث بالا رفتن میزان اوریک اسید ، ایجاد سنگ کلیه و مشکلات گوارشی می شود . میزان نوکلئیک اسید های این جلبک ۴٫۲-۶ درصد وزن خشک جلبک می باشد . که برای رسیدن به حد خطر تقریبا شما باید ۸۰ گرم از پودر خشک مصرف  کنید که این حد ۸ برابر میزان توصیه شده روزانه می باشد و اگر شما روزانه در حد توصیه شده (۳-۷ گرم ) جلبک مصرف کنید حتی در طولانی مدت هیچ مشکلی برای شما پیش نمی آید  .

میزان اسیدهای نوکلئیک اسپیرولینا .

ویتامین های اسپیرولینا

بتاکاروتن : حدود ۸۰ درصد کاروتنوئیدهای اسپیرولینا رو بتاکاروتن تشکیل می دهد . تحقیقات ثابت کرده مصرف این جلبک بر قدرت بینایی اثر شگرف دارد (۱و۶۵). همچنین بتاکاروتن ضد سرطان و از بوجود آمدن تومور ها جلوگیری می کند ( ۶۲و۶۳). این جلبک شاملmg/kg 50-190 ویتامین E می باشد که این ویتامین علاوه بر خاصیت های غذایی آنتی اکسیدانی برای اسید های چرب پودر جلبک می باشد . 

ویتامین های محلول در آب

اسپیرولینا در گروه ویتامین های B از مخمر هم غنی تر است (بجز B12 )  . میزان ویتامین ها را در زیر مشاهده می کنید . لازم به ذکر است ویتامین B12 این جلبک توسط بدن جذب نمی شود و در وبسایت سازمان کشاورزی آمریکا میزان آن صفر اعلام شده .

ویتامین های جلبک اسپیرولینا

مینرال های جلبک اسپیرولینا

این جلبک شامل آهن ، کلسیم ،فسفر و پتاسیم می باشد . کمبود آهن یک مشکل شایع مخصوصا در بین بانوان می باشد در منابع طبیعی مثل غلات میزان آهن حدود mg/kg150-250 می باشد این در حالیست که در اسپیرولینا این میزان حدود ۵۸۰-۱۸۰۰ می باشد . تحقیقات ثابت کرده اند این جلبک به خوبی کمبود آهن را برطرف می کند (۳۵).

اگر می خواهید این جلبک را خودتان پرورش دهید این صفحه را ببینید.

سوالات خود را از صفحه تماس با ما مطرح کنید .

اینستاگرام :iranalgae

کانال تلگرام : iranalgae

جلبک اسپیرولینا

منابع :

۱٫ Annapurna V. et al. (1991), “Bioavailability of spirulina carotenes in pre-schoolchildren.” J. Clin. Biochem Nutrition. 10 145-151.

۲٫ Anusuya D. m. & Venkataraman L. V. (1983), “Supplementary value of the proteinsof the blue green algae Spirulina platensis to rice and wheat proteins.” Nutrition Rep.International, 28:1029-1035.

۳٫ Association française pour l’a1gologie appliquée (AFAA) (1982), “Actes du premiersymposium sur la spiruline Spirulina Platensis (Gom.) Geitler de l’AFAA.”Aychunie S., et al. (1996), “Inhibition of HIV-1 replication by an aqueous extract of3.a Spirulina platensis (Arthospira platensis).” International Association of AppliedAlgology, 7th International Conference. 16 April 1996, Knysna, South Africa.

۴٫ Baojiang G. et al. (1994), “Study on effect and mechanism of polysaccharides ofspirulina on body immune function improvement.” Second Asia Pacific Conferenceon Algal Biotech. University of Malaysia. pp 33-38.

۵٫ Becker E.W. (1993), “Development of spirulina Research in a Developing Country –India.” Bull. Inst. Océano, Monaco, Special # 12, 49-57.

۶٫ Belay A. & Ota Y. (1993), “Current knowledge on potential health benefits ofspirulina” Journal of Applied Physiology, 5:235-241.

۷٫ Borifs G. & Tulliez J. (1975), “Détermination du 3-4-benzopyrène dans les alguesspirulines produites et traitées suivant différents procédés.” Ann. Nutr. Aliment. 29,573-575.

۸٫ Boudène C., Collas E. & Jenkins C. (1975), “Recherche et dosage de divers toxiquesminéraux dans les algues spirulines de différentes origines, et évaluation de la toxicitéa long terme chez le rat d’un lot d’algues spirulines de provenance mexicaine.” Ann.Nutr. Aliment.29, 577-587.

۹٫ Bucaille P. (1990), “Intérêt et efficacité de l’algue spiruline dans l’alimentation desenfants presentant une malnutrition protéino-énergétique en milieu tropical” PhDThesis, University Paul Sabatier Toulouse III, 10 Oct. 1990.

۱۰٫ Bujard-E, U. Braco-U, Mauron-J, Mottu-F, Nabholz-A, Wuhrmann-JJ & Clément-G(1970), “Composition and Nutritive Value of Blue Green Algae (Spirulina) and theirPossible Use in Food Formulations.” ۳rd. International Congress of Food Science andTechnology, Washington 1970.

۱۱٫ Campbell J., Stevens S.E. & Balkwill D.L. (1982), “Accumulation ofPoly-hydroxybutyrate in Spirulina platensis.” J. Bacteriol. 149, 361-363.

۱۲٫ Carmichael W. (1994), “The Toxins of Cyanobacteria” Sci. Am. Jan. 1994, 64-72.

۱۳٫ Challem-JJ, Passwater-RA, & Mindell-EM (1981), “Spirulina” Keats Publishing, Inc.New Canaan, Connecticut.22

۱۴٫ Chamorro-Cevallos-G. (1980), “Toxicological Research on the Alga Spirulina.”United Nations Organisation for Industrial Development, 24 Oct. 1980.

۱۵٫ Ciferri O. (1983), “Spirulina, the Edible Microorganism.” Microbiol. Rev. 47,551-578.

۱۶٫ Ciferri O. & Tiboni O. (1985), “The Biochemistry and Industrial Potential ofSpirulina.” Annual Rev. Microbiology 39, 503-526.

۱۷٫ Clément G., Giddey C. & Menzi R. (1967), “Amino Acid Composition and NutritiveValue of the Alga Spirulina Maxima.” J. Sci. Fd. Agric. 18, 497-501.

۱۸٫ Clément G. (1975), “Production et constituants caractéristiques des algues Spirulinaplatensis et maxima.” Ann. Nutr. Aliment. 29, 477-487.

۱۹٫ Contreras A., Herbert D.C., Grubbs B.G. & Cameron I.L. (1979), “Blue-Green Alga,Spirulina, as the Sole Dietary Source of Protein in Sexually Maturing Rats.” Nutr.Rep. Int. 19, No 6, 749-763.

۲۰٫ Delpeuch F., Joseph A. & Cavelier C. (1975), “Consomation alimentaire et apportnutritionnel des algues bleues (Oscillatoris platensis) chez quelques populations duKanem (Tchad).” Ann. Nutr. Aliment. 29, 497-515.

۲۱٫ Dillon J.C. & Phan P.A. (1993), “Spirulina as a source of proteins in human nutrition”Bull. Inst. Océano, Monaco, Special # 12, 103-107.

۲۲٫ Dupire J. et al. (1996), to be published.

۲۳٫ Earthrise Farms Spirulina, (1986), “Product Typical Analysis”, San Rafael, USA.

۲۴٫ Evets L., et al. (1994), “Means to normalise the levels of immunoglobulin E, using thefood supplement Spirulina.” Grodenski State Medical University Russian FederationCommittee of Patents and Trade. Patent (19) RU (11) 2005486. Jan. 15, 1994. Russia.

۲۵٫ Fox R.D. (1980), “Algoculture: la spiruline” Edisud 1980

۲۶٫ Fukino H., et al. (1990), “Effect of spirulina on the renal toxicity induced byinorganic mercury and cisplatin” Eisei Kagaku, 36:5.

۲۷٫ Furst-PT (1978), “Spirulina”, Human Nature, 1(3), 60-65.

۲۸٫ Gustafson K., et al. August 16, (1989), “AIDS- Antiviral sulfolipids fromcyanobacteria (blue-green algae)” Journal of the National Cancer Institute, 81(16)1254. USA.

۲۹٫ Guyton A.C. (1986), “Textbook of Medical Physiology”, ۷th. edition W.B. SaundersCompany.

۳۰٫ Hau R, (1995), “Vitamin B12 in der Mikroalge Spirulina platensis” FIT fürs LEBEN1, 29.

۳۱٫ Harriman-GR; Smith-PD; Horne-MK; Fox-CH; Koenig-S; Lack-EE; Lane-HC &Fauci-AS (1989), “Vitamin B12 malabsorption in patients with acquiredimmunodeficiency syndrome”, Arch-Intern-Med. 149(9): 2039-41.

۳۲٫ Hudson-BJF & Karis-IG (1974), “The Lipids of the Alga Spirulina”, J. Sci. Fd. Agric.25, 759-763.

۳۳٫ Hwang D. (1989), “Essential fatty acids and immune response” FASEB J. 3:2052-2061.23

۳۴٫ Jacquet J. (1975), “Microflore des préparations de spirulines.” Ann. Nutr. Aliment.29, 589-601.

۳۵٫ Johnson P. & Shubert E. (1986), “Availability of iron to rats from spirulina, a bluegreen algae.” Nutrition Research 6, 85-94.

۳۶٫ Jourdan J.P. (1996), “Cultivez votre spiruline” Antenna Technology (to be published).

۳۷٫ Kapoor-R & Mehta-U (1993), “Utilization of beta-carotene from Spirulina platensisby rats.” Plant-Foods-Hum-Nutr. Jan. 1993, 43(1): 1-7.

۳۸٫ Kapsiotis-G, Béhar-M, DeMayer-EM, Teply-LJ & Venkatachalam-PS. (1972),“Acceptable Limits of Nucleic Acid in SCP for Various Age Groups and DietPatterns” PAG Bulletin, 5(3),18-26.

۳۹٫ Kay R.A. (1991), “Microalgae as Food and Supplement.” Critical Reviews in FoodScience and Nutr. 30(6):555-573. Pub. by CRC Press.USA.

۴۰٫ Lehninger A.L. (1975), “Biochemistry, the Molecular basis of Cell Structure andFunction.” Worth Publishers, Inc.

۴۱٫ Leitzmann C. (1993), “Vitamin B12 aktueller Stand der Forschung.” FIT fürs LEBEN6, 12-15.

۴۲٫ Léonard-J & Compère-P (1967), “Spirulina platensis (Gom.) Geitler, algue bleue degrande valeur alimentaire par sa richesse en protéines.” Bull. Nat. Plantentuin Belg.37 (1),Suppl.23 p.

۴۳٫ Loseva L.P. & I.V.Dardynskaya (1993), “Spirulina- natural sorbent ofradionucleides.” Research Institute of Radiation Medicine, Minsk, Belarus. 6th Int’lCongress of Applied Algology, Czech Republic.

۴۴٫ Manuel Merck (1994), 2e ed. française, editions d’Après, Paris.

۴۵٫ Miao Jian Ren (1987), “Spirulina in Jiangxi China”. Academy of AgriculturalScience. Presented at Soc. Appl. Algology, Lille France Sep. 1987.

۴۶٫ Mitchell-GV; Grundel-E; Jenkins-M & Blakely-SR (1990), “Effects of graded dietarylevels of Spirulina maxima on Vitamins A and E in male rats.” J-Nutr. 1990 Oct;120(10): 1235-40

۴۷٫ National Research Council (1980), “Recommended Dietary Allowance” ۹th ed.Washington, DC: National Academy Press.

۴۸٫ Nayaka N., et al. (1988), “Cholesterol lowering effect of spirulina.” Nutrition ReportsInternational 37(6), 1329-1337.

۴۹٫ Nichols-BW & Wood-BJ (1968), “The Occurrence and Biosynthesis ofGamma-Linolenic Acid in a Blue-Green Alga, Spirulina Platensis, Lipids.” January1968, 3(1), 46-50.

۵۰٫ Nippon Ink & Chemicals (1977), “Spirulina”.

۵۱٫ Palla-JC & Busson-F (1969), “Etude des caroténoïdes de Spirulina platensis (Gom.)Geitler (Cyanophycées).” C.R. Acad. Sc. Paris, t.269 p.l704-1707.

۵۲٫ Pang-QS; Guo-BJ & Ruan-JH (1988), “Enhancement of endonuclease activity andrepair DNA synthesis by polysaccharide of Spirulina platensis.” I-Chuan-Hsueh-Pao.1988; 15(5): 374-81.24

۵۳٫ Pascaud M. (1993), “The essential polyunsaturated fatty acids of spirulina and ourimmune response.” Bull. Inst. Océano, Monaco, n°spécial 12, 49-57.53a. Pascaud M. & Brouard C. (1991), “Acides gras polyinsaturés essentiels w6 w3.Besoins nutritionnels, équilibres alimentaires.” Cah. Nutr. Diet. XXV 13:185-190.

۵۴٫ Protein Advisory Group of U.N. (1974), “Recent Developments in Spirulina.” PAGBulletin, 3(4), 4-7.

۵۵٫ Proteus, Inc. (1975), “Clinical experimentation with Spirulina.” National Institute ofNutrition, Mexico City, 1975. (Translated by Proteus, Inc.)

۵۶٫ Qishen P., Kolman et al. (1989), “Radioprotective effect of extract from spirulina inmouse bone marrow cells studied by using the micronucleus test.” Toxicology Letters48: 165-169.

۵۷٫ Quillet M. (1975), “Recherches sur les substances glucidiques élaborées par lesspirulines.” Ann. Nutr. Aliment. 29, 553-561.

۵۸٫ Ross-E & Dominy-W (1990), “The nutritional value of dehydrated, blue-green algae(Spirulina platensis) for poultry.” Poult-Sci. 1990 May; 69(5): 794-800.

۵۹٫ Rule-SA; Hooker-M; Costello-C; Luck-W & Hoffbrand-AV (1994), “Serum VitaminB12 and transcobalamin levels in early HIV disease.” Am-J-Hematol. 47(3): 167-71.

۶۰٫ Santillan-C (1974), “Cultivation of Spirulina for human consumption and for animalfeed.” International Congress of Food Science and Technology. Madrid (Spain)September 1974.

۶۱٫ Sautier C. & Trémolières J. (1975), “Valeur alimentaire des algues spirulines chezl’homme.” Ann. Nutr. Aliment. 29, 517-533.

۶۲٫ Schwartz-J & Shklar-G (1987), “Regression of experimental hamster cancer by betacarotene and algae extracts.” J-Oral-Maxillofac-Surg. 1987 Jun; 45(6): 510-5.

۶۳٫ Schwartz J., Shklar G., et al. (1988), “Prevention of experimental oral cancer byextracts of spirulina-dunaliella algae.” Nutr. Cancer 11, 127-134.

۶۴٫ Semba-RD; Miotti-PG; Chiphangwi-JD; Saah-AJ; Canner-JK; Dallabetta-GA &Hoover-DR (1994), “Maternal Vitamin A deficiency and mother-to-childtransmission of HIV-1.” Lancet. 343(8913): 1593-7.

۶۵٫ Seshadri C.V. (1993), “Large scale nutritional supplementation with spirulina alga.”All India Coordinated Project on Spirulina. Shri Amm Murugappa Chettiar ResearchCenter (MCRC) Madras, India.

۶۶٫ Singh-Y & Kumar-HD (1994), “Adaptation of a strain of Spirulina platensis to growin cobalt- and iodine-enriched media.” J-Appl-Bacteriol 76(2): 149-54

۶۷٫ Soeder C.J., Muller-Wecker H., Pabst W. & Kraut H. (1970), “Bases de travail pourl’emploi de microalgues dans l’alimentation et dans la diététique.” Ann. Hyg. L. Fr.-Med. et Nut.- 1970. T.6, No 4, p. 49-56.

۶۸٫ Takeuchi T., et al. (1978), “Clinical experiences of administration of spirulina topatients with hypochronic anemia.” Tokyo Medical and Dental Univ.1978, Japan.

۶۹٫ Tulliez J., Bories G., Février C. & Boudène C. (1975), “Les hydrocarbures des alguesspirulines: nature, étude du devenir de l’heptadécane chez le rat et le porc.” Ann. Nutr.Aliment. 29, 563-571.25

۷۰٫ Vermorel M., Toullec G., Dumond D. & Pion R. (1975), “Valeur énergétique etprotéique des algues bleues spirulines supplémentées en acides aminés: utilisationdigestive et métabolique par le rat en croissance.” Ann. Nutr. Aliment. 29, 535-552.

۷۱٫ Wu J.F et Pond W.G. (1981), “Amino Acid Composition of Spirulina Maxima, aBlue-Green Alga, Grown on the Effluent of Different Fermented Animal Wastes.”Bull. Environm. Contam. Toxicol. 27, 151 – 159.

۷۲٫ World Health Organization (1973), “Energy and Protein Requirement.” World HealthOrg. technical. Report Serial, No. 522, Geneva.

۷۳٫ Zhang Cheng-Wu, et al. (1994), “Effects of polysaccharide and phycocyanin fromspirulina on peripheral blood and hematopoietic system of bone marrow in mice.”Proc. of Second Asia Pacific Conf. on Algal Biotech. Univ. of Malaysia.

اسپیرولینا : یک ماده سرشار از خواص غذایی که باید بشناسید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top